Bulharsko – Přechod bulharských hor

Hory, Poznání

Termíny:
21.7. – 29.7. 2023


8000 Kč


Program zájezdu:
1. den - odjezd z republiky, průjezd Rakouskem, Maďarskem, dopolední průjezd Srbskem

2. den - příjezd do horského střediska Borovec pod Rilou, podle časového optima bychom vyjeli lanovkou pod nejvyšší horu Musalu (ubytování ve volné přírodě nebo na chatě)

3. den - výstup na  Musalu (2925 m) - nejvyšší hora Balkánu a přechod k chatě Grnčar (malebné jezero) - ubytování ve volné přírodě nebo na chatě

4. den - přechod centrální části Rily k chatě Rybí jezera - ubytování ve volné přírodě nebo na chatě

5. den - trek od Rybích jezer ke Kobylinu branišči a sestup kolem Sucheho jezera, nebo údolím říčky Rily k autobusu, prohlídka starobylého Rilského kláštera, přejezd na jižní stranu pohoří Pirin do městečka Melnik – ochutnávka proslulého vína, prohlídka rázovité architektury nejmenšího města v Bulharsku a pískovcových skal, návštěva kláštera Rožen – nocleh na louce u kláštera

6. den - přejezd do pohoří Pirin a odpoledne výstup na Vichren (2914m) - nejvyšší vrchol pohoří, ubytování v kempu poblíž chaty Banderica

7. den - přechod nejkrásnějšími partiemi pohoří Pirin – od chaty Vichren k chatě Demjanica

8. den - sestup k městečku Bansko, krátká prohlídka města, podle časového optima, koupání v termálních lázních v městečku Dobriniště, odjezd do vlasti

9. den - návrat do republiky ve večerních hodinách

Cena zájezdu zahrnuje

  • doprava autobusem
  • průvodce
  • informační materiály
  • jízdné lanovkou
  • pojištění léčebných výloh
  • pojištění CK proti úpadku