Kanada – Britská Kolumbie a Alberta

Města, Poznání, Relax

Termíny:
7.6. - 21.6. 2024


80900 Kč


Program:
1. den - odlet z Prahy do Vancouveru. Po příletu odjezd na ubytování ve městě.

2. den – celodenní prohlídka Vancouveru, zahrnující největší atrakce tohoto velkoměsta včetně návštěvy Stanley Parku, čtvrtě Gastown s parními hodinami a přístavní část. Návrat na ubytování.

3. den - zastávka ve Squamishi a prohlídka majestátního vodopádu Shannon. Fakultativně možnost vyjet lanovkou do výšky cca 1.500 m, odkud jsou krásné výhledy a akční visutá lávka. Odpoledne návštěva PP Alice Lake, kde je překrásná 6 km procházka kolem 4 jezer. Ubytování ve Whistleru, středisku, které hostilo lyžařské disciplíny zimních olymmpijský her v roce 2010.

4. den – jízda horskou krajinou s nádhernými scenériemi. Zastávka na kávu v Pemberto - nu, kde je vyhlášená kavárna v bývalé železniční stanici. Pokračování do PP Joffre Lakes. Procházka kolem jezer s výhledy na okolní panoramata horských štítů s ledovci. Přejezd do Kamloops na ubytování.

5. den – odjezd do Revelstoke. Návštěva stejnojmenného horského národního parku, kde absolvujeme procházku kvetoucí horskou přírodou. Odpoledne fakultativně možnost koupání v termálních pramenech. Ubytování.

6. den – zastávka u obřích cedrů a jedlovců a přejezd do NP Glacier a zastávka v průsmyku Rogers, kde budeme moci obdivovat ledovce a železnici, která tam byla vybudovaná v 19. století. Odpoledne příjezd na ubytování do městečka Golden.

7. den – celodenní výlet do NP Yoho. Podíváme se například ke Smaragdovému jezírku, vodopádům Takakkaw a uvidíme peřeje řeky Kicking Horse a stavitelskou raritu, tzv. Spirálové tunely pod Průsmykem kopajícího koně. Návrat na ubytování.

8. den – celodenní průjezd NP Banff a Jasper po silnici 93, která byla vyhlášena jako jedna z nejkrásnějších vyhlídkových cest na světě. Zastavíme se u jezera Lake Louise (dle dopravní situace), na vyhlídkách u jezera Bow a dále u vyhlídky na tyrkysovou modř hladiny jezera Peyto. Dále vyhlídka na ledovec Columbia a krátká túra k čelu ledovce. Jízda údolím řeky Athabaska. Příjezd na ubytování do Jasperu.

9. den – celodenní výlet v NP Jasper – oblast jezera Maligne s možností vyhlídkové plavby po jezeře (fakultativně) nebo pěší turistiky v oblasti. Odpoledne procházka u divokého kaňonu řeky Maligne. Návrat na ubytování.

10. den – celodenní výlet v NP Jasper – oblast Cavell Lake, kdy vyjedeme do výšky 1740 m, odkud uděláme krátkou procházku k čelu ledovce Anděl. Odpoledne možnost koupání v termálních pramenech (fakultativně). Návrat na ubytování.

11. den – celodenní přejezd, po cestě zastávky v PP Mt. Robson s vyhlídkami na nejvyšší horu kanadských Rockies a možnost koupání v některém z jezer. Odpoledne příjezd na ubytování do města Kamloops, možnost nákupů.

12. den - přejezd do Vancouveru, průjezd městem a transfer do přístavu, přejezd trajektem na Vancouver Island a cesta do města Victorie. Volný program, nocleh.

13. den – ráno fakultativně plavba za velrybami a dravými kosatkami. Odpoledne následuje prohlídka metropole Britské Kolumbie Victorie, přístavu a návštěvy majáku Fisgard Light z roku 1860. Návrat na ubytování.

14. den – ráno přejezd trajektem na pevninu a transfer na letiště. Odlet do ČR.

15. den – přílet do Prahy v odpoledních hodinách.


PŘÍPLATEK za dvojlůžkový pokoj: 7.000,- Kč / osoba.

Velikost skupiny je cca 12 osob.

ZÁJEZD JE KONCIPOVANÝ PRO VŠECHNY VĚKOVÉ KATEGORIE. PRO TY, CO CHTĚJÍ AKTIVNĚ POZNÁVAT KANADU I PRO TY, CO SI JI CHTĚJÍ UŽÍT NA POHODU.

Cena zájezdu zahrnuje

  • leteckou přepravu a letištní poplatky
  • 13x ubytování ve 4 lůžkových pokojích
  • dopravu vozy
  • 2x trajekt na trase
  • vstupy do NP a PP
  • průvodce po celou dobu cesty (Ing. Vladimír Rottner)

Cena zájezdu nezahrnuje

  • fakultativní vstupy a výlety
  • stravování a spropitné
  • vstupní autorizace eTA do Kanady
  • cestovní pojištění